Epäsäännöllinen syke

Sykkeen vaihtelu voi olla normaalia tai merkki sairaudesta (varsinainen arytmia). Henkilöllä, jolla ei ole sydänsairautta, sykkeeseen voi vaikuttaa hengitysjakso. Sisäänhengityksen aikana pallea supistuu ja siirtyy inferiorisesti vatsaan päin enintään 10 cm. Tästä johtuva vatsan sisäisen paineen nousu ja vastaavasti rintakehän sisäisen paineen lasku lisäävät laskimopaluuta sydämeen. Tällöin sydämen iskutilavuus suurenee ja syke nopeutuu. Seuraava sydänääni tallennettiin henkilöltä, jolla ei ole sydänsairautta. Huomaa, että syke nopeutuu sisäänhengityksen aikana ja hidastuu uloshengityksen aikana:

Hyvin epäsäännöllinen syke voi olla merkki sairaudesta. Seuraava ääni tallennettiin potilaalta, jolla ilmeni eteisvärinää: