Sydämen sivuäänet

Sydämen sivuäänet johtuvat verenvirtaukseen liittyvästä pyörteisyydestä. Seuraavissa esitetään yhteenveto sivuäänten viidestä syntymekanismista:

Lisääntynyt virtaus normaalin rakenteen kautta voi aiheuttaa pyörteisyyttä. Virtaus voi lisääntyä aneemisella potilaalla ja aiheuttaa systolisen sivuäänen aortta-alueella.
Ahtauma vaikeuttaa virtausta, mikä aiheuttaa pyörteisyyttä ja sivuäänen. Esimerkkejä tästä ovat hiippaläpän ahtauma ja aortta-ahtauma.
Myös laajentuneeseen onteloon tapahtuva virtaus voi aiheuttaa sivuäänen. Sivuääni syntyy, kun veren virratessa kapeasta ontelosta laajempaan muodostuu pyörre. Näin voi tapahtua, kun aorttaläppä on normaalin kokoinen ja aortta on laajentunut. Tällöin suhteellinen konstriktio aiheuttaa pyörteisyyttä ja siten sivuäänen.
Myös nesteen ohi virratessa värisevä kalvo voi aiheuttaa sivuäänen. Tällä tavalla syntyy nystylihaksen repeämän yhteydessä kuuluva sivuääni.
Verenvirtaus ontelosta, jossa on korkea paine, onteloon, jossa on matala paine, esimerkiksi kammioväliseinän aukon yhteydessä.

Sydämen sivuäänellä ei aina ole patologista merkitystä, mutta sillä voi myös olla suuri merkitys sydämen rakenteellisen poikkeavuuden havaitsemisessa. Sydämen sivuääniä arvioidaan sen perusteella, miten ne ajoittuvat sydämen toimintakiertoon, sekä niiden muodon, kuuluvuusalueen ja säteilyn, korkeuden, voimakkuuden ja keston perusteella. Tämä osion seuraavissa luvuissa selitetään sivuäänten kuvaamisessa käytettävien termien merkityksiä.