Oregelbunden hjärtfrekvens

Variationer i hjärtfrekvensen kan vara något normalt eller ett tecken på sjukdom (verklig arytmi). Hos personer utan hjärtsjukdom kan hjärtfrekvensen påverkas av andningscykeln. Under inandning kontraheras diafragma och rör sig upp till 10 cm nedåt mot bukhålan. Den ökning av buktrycket som detta ger upphov till och motsvarande minskning av det intratorakala trycket leder till ett ökat venöst återflöde till hjärtat. Hjärtat svarar med en ökad slagvolym och hjärtfrekvens. Följande hjärtljud är inspelat från en person utan hjärtsjukdom. Lägg märke till att hjärtfrekvensen ökar under inandning och minskar under utandning:

Mycket oregelbundna hjärtfrekvenser kan vara ett tecken på sjukdom. Följande ljud är inspelat från en patient med förmaksflimmer.