Gradering av blåsljud

Utöver att blåsljuden klassificeras efter var på bröstkorgen de hörs graderas de också efter sin intensitet. Systoliska blåsljud graderas på en skala från 1 till 6. Grad 1 innebär ett blåsljud som knappt är hörbart. Blåsljud med grad 6 är mycket kraftiga och kan höras när stetoskopet knappt vidrör bröstkorgen. Diastoliska blåsljud graderas på en skala från 1 till 4, som sträcker sig från knappt hörbara till mycket starka. Den här siffergraderingen av blåsljudens intensitet infördes år 1933 av dr Samuel A. Levine från Boston. Samma gradering används än idag:

Gradering av blåsljud
Beskrivning
1
Svagt blåsljud som man inte uppfattar förrän efter några sekunder.
2
Svagt blåsljud som man uppfattar omedelbart.
3
Måttligt intensivt blåsljud.
4
Kraftigt blåsljud, fremissement kan förekomma*
5
Kraftigt blåsljud som man hör även om bara kanten på stetoskopet är i kontakt med huden. Med fremissement*
6
Kraftigt blåsljud som man hör även om bröststycket på stetoskopet är upplyft precis ovanför huden. Med fremissement*
* Fremissement är en palperbar vibration över blåsljudsstället

Följande ljud är exempel på systoliska blåsljud med grad 1 till 6:

Systoliskt blåsljud grad 1

Systoliskt blåsljud grad 2

Systoliskt blåsljud grad 3

Systoliskt blåsljud grad 6