Blåsljudens lokalisation och utstrålning

För att identifiera patofysiologin bakom ett blåsljud är det viktigt att identifiera det område på bröstkorgen där ljudet hörs starkast och den riktning i vilken det strålar ut. Blåsljud strålar i allmänhet ut i samma riktning som det blodflöde som orsakar dem. Därför hörs ett blåsljud från en aortainsufficiens vid apex och vänstra sternalkanten, och blåsljudet från en aortastenos strålar ut till halsen via carotisartärerna.

Följande ljud är inspelade från en patient med svår aortastenos. Det första ljudet är inspelat över aorta (högra sternalkanten). Lägg märke till det systoliska blåsljudet:

Det andra ljudet är inspelat över vänster carotisartär. Lägg märke till att blåsljudet från aortastenosen kan höras tydligt även här.

Blåsljud från mitralisklaffen utgör ett undantag. De hörs tydligt över apex. Man tror att det delvis beror på att ljudet fortleds genom papillarmusklerna.