Frekvens för systoliska blåsljud

Frekvensen hos ett blåsljud är också viktig. Höga tryckgradienter mellan hjärtrummen ger blåsljud med högre frekvens än de som uppträder när tryckgradienten är mindre. Det tryck som skapas när vänster kammare kontraheras och tvingar blod genom en stenotisk aortaklaff är högre än när blodet under diastole strömmar genom en stenotisk mitralisklaff. Följaktligen har blåsljudet vid aortastenos högre frekvens än det vid mitralisstenos.

Följande ljud är ett exempel på ett lågfrekvent systoliskt blåsljud:

Här är ett exempel på ett högfrekvent, eller musikaliskt, tidigsystoliskt blåsljud: