Första och andra hjärttonen

De två huvudsakliga ljuden från det friska hjärtat låter "lub dub". "Lubbet" är den första hjärttonen, och orsakas av den turbulens som uppstår när mitralis- och tricuspidalisklaffarna stängs då systole inleds. Den andra hjärttonen, "dubbet", orsakas av att aorta- och pulmonalisklaffarna stängs, vilket markerar slutpunkten på systole. Alltså utgör tiden mellan första och andra hjärttonen systole (kammartömningen), och tiden mellan andra hjärttonen och den påföljande första tonen utgör diastole (kammarfyllnaden). Lyssna nu på ett exempel på ett normalt hjärtljud:

Här följer värden för normal hjärtfrekvens. En hjärtfrekvens över normalvärdena kallas takykardi, en frekvens under normalvärdena kallas bradykardi:

  • Spädbarn: 100–160 slag per minut
  • Barn 1–10 år: 70–120 slag per minut
  • Barn över 10 år och vuxna: 60–100 slag per minut
  • Idrottsmän: 40–60 slag per minut

Nedan är ett normalt hjärljud, inspelat från en ettårig pojke utan hjärtsjukdom. En snabb hjärtfrekvens är vanlig hos barn, och hos friska personer efter fysisk aktivitet:

Om du har svårt att identifiera systole (intervallet mellan första och andra tonen) använder du din andra hand för att känna pulsen på halsen. Den stigande fasen hos pulsen motsvarar början av systole och kommer omedelbart efter S1. Med andra ord hör du den första tonen alldeles före den stigande fasen av pulsen och den andra tonen under den nedåtgående fasen av pulsen.