Splittring av första hjärttonen

Tänk nu på att första hjärttonen alstras av två hjärtklaffar: mitralis och tricuspidalis. Dessa klaffar stängs normalt nästan samtidigt och ger då upphov till en enda sammanhängande första hjärtton. En splittring, eller klyvning, av förta hjärttonen hörs när mitralis- och tricuspidalisklaffarna stängs vid lite skilda tidpunkter.

En utdragen splittring kan vara förenad med hjärtsjukdomar som högergrenblock. Lägg märke till den splittrade förstatonen i följande exempel: