Tredje och fjärde hjärttonen

Utöver första och andra hjärttonen kan man ibland höra en tredje och en fjärde hjärtton. Tredje och fjärde hjärttonen kan förekomma hos friska personer eller vara förenade med patologiska processer. På grund av sin kadens, eller rytmiska karaktär, kallas tredje och fjärde tonen för galopptoner. Galopptonerna är lågfrekventa ljud, lägre än både första och andra tonen. Man hör galopptonerna bäst om stetoskopet klocka vilar lätt mot huden. Om man trycker klockan hårt mot huden försämras ofta överföringen av galopptonerna så att de hamnar under hörseltröskeln.

Den galoppton som hör samman med den tidigdiagnostiska fyllnaden är den tredje tonen. Tredjetonen kommer 0,13–0,18 sekunder efter andratonen. Här är ett exempel på tredjetonen:

En normal eller fysiologisk tredjeton kan höras hos många barn och vissa vuxna. En fysiologisk tredjeton varierar vanligen i styrka. Tonen kan försvinna helt när patienter sätter sig upp. En patologisk tredjeton har vanligen högre frkevnes och ljudstyrka än en fysiologisk ton. Den är också mer konstant än den tilltagande och avtagande fysiologiska tonen. Man kan höra en patologisk tredjeton vid sådana tillsånd som volymbelastning och systolisk vänsterkammardysfunktion.

Fjärde hjärttonen är ett sendiastoliskt ljud som sammanfaller med förmakskontraktionen. Tonen kan vara fysiologisk eller förenad med patiologiska tillstånd som okontrollerad hypertoni. Här är ett exempel på fjärdeetonen:

Ett enkelt sätt att skilja på trede och fjärde hjärttonen är att komma ihåg att tredjetonen har samma kadens som ordet "Kentucky" ("Ken-tu-cky" = S1-S2-S3) medan fjärdetonen låter som "Tennessee" ("Ten-nes-see" = S1-S2-S4).