Tidpunkter för diastoliska blåsljud

De diastoliska blåsljuden kan beskrivas genom sin intensitet (grad) och tidpunkt inom diastole. Tidigdiastoliska blåsljud börjar vid eller kort efter andra hjärttonen, då kammartrycket sjunker under trycket i aorta eller pulmonalisartären. Tidigdiastoliska blåsljud från pulmonalisregurgitation kan vara förenade med pulmonell hypertension. Här är ett exempel på ett tidigdiastoliskt blåsljud:

Mittdiastoliska blåsljud är ofta mycket mjuka och därför svåra att uppfatta. När du lyssnar efter mittdiastoliska blåsljud skall du lyssna efter frånvaro av tystnad snarare än efter ett distinkt ljud. Mittdiastoliska ljud härrör vanligen från mitralis- och tricuspidalisklaffarna. Här är ett exempel på ett mittdiastoliskt blåsljud:

Sendiastoliska blåsljud, ibland kallade presystoliska eller protosystoliska, börjar under den perioden av kammarfyllnad som följer på förmakskontraktionen. De orsakas vanligen av mitralis- eller tricuspidalisstenos. Här är ett exempel på ett sendiastoliskt blåsljud: