Tidpunkter för systoliska blåsljud

Systoliska blåsljud kan efter sin tidpunkt inom systole beskrivas som tidigsystoliska, mittsystoliska eller sensystoliska. Till exempel kallas ett blåsljud som endast hörs under dne första delen av systole för ett tidigsystoliskt blåsljud.

Här är ett exempel på ett tidigsystoliskt blåsljud:

Mittsystoliska blåsljud eller ejektionsblåsljud är vanligen crescendo-decrescendoformade. De uppträder när blodet pumpas ut genom aorta- och pulmonalisklaffarna (ejektionsfasen). Ljuden börjar strax efter förstatonen, när kammartrycket stiger tillräckligt för att öppna semilunarklaffarna. När ejektionen ökar tilltar ljudet i styrka, och när den avtar minskar ljudet. Här är ett exempel på ett mittsystoliskt blåsljud:

Sensystoliska blåsljud startar när ejektionsfasen är helt slut och upphör före eller vid andratonen. De är ofta mjuka och högfrekventa och kan vara förenade med ischemi eller infarkt i mitralisklaffens papillarmuskler, eller med prolaps av mitralisklaffbladen in i vänster förmak. Här är ett exempel på ett sensystoliskt blåsljud: