Pulmonalisinsufficiens

Blåsljud över pulmonalisklaffen
[2:a interkostalrummet på vänster sida]
diastoliskt

 

  • Lågfrekvent blåsljud med decrescendoform – hörs starkast över pulmonalis och längs vänstra sternalranden.
  • Ger i allmänhet inga större besvär utom i svåra fall, som med tiden kan leda till högerkammarsvikt.
  • Nästan alltid förenat med medfödda hjärtfel, pulmonell hypertoni, endokardit eller carcinoid hjärtsjukdom.
  • Kan uppträda postoperativt efter reparation av Fallots tetrad.