S1 ve S2 sesleri

Normal kalbin belli başlı iki sesi "lub dub" şeklindedir. "lub" duyulan ilk sestir ve yaygın olarak S1 olarak kullanılır ve sistol başlangıcında mitral ve trikuspit kapakların kapanmasının neden olduğu türbülanstan kaynaklanır. İkinci kalp sesi "dub" veya S2'dir ve sistol sonunda aortik ve pulmonik kapakların kapanmasından kaynaklanır. Bu nedenle birinci kalp sesi ile ikinci ses arasındak geçen süre sistolu (ventriküler ejeksiyon) ve ikinci ses ile ardından gelen birinci ses arasında geçen süre diyastolu (ventriküler dolmayı) belirler. Lütfen normal bir kalp sesi örneğini dinleyin:

Bunlar normal kalp atım hızı değerleridir. Normal değerlerin üzerindeki kalp atım hızına taşikardi, normal değerlerin altındaki kalp atım hızına ise bradikardi denir:

  • Bebeklerde: dakikada 100 ile 160 atım
  • 1 ile 10 yaş arası çocuklarda: dakikada 70 ile 120 atım
  • 10 yaş üzeri çocuklar ve erişkinlerde: dakikada 60 ile 100 atım
  • Atletlerde: dakikada 40 ile 60 atım

Aşağıda, kalp hastalığı olmayan 1 yaşındaki bir çocuktan kaydedilen normal bir kalp sesi yer almaktadır. Çocuklarda ve fiziksel bir aktivitenin ardından normal kişilerde hızlı bir kalp atışı yaygın olarak görülür:

Sistolu (S1 ve S2 arasındaki aralık) belirlemede güçlük çekiyorsanız, boyunda nabzı hissetmek için ikinci elinizi kullanın. Nabzın yükselme aşaması sistol başlangıcına denk gelir ve S1'in hemen ardından görülür. Başka bir deyişle, S1'i nabzın yükselme aşamasından hemen önce, S2'yi ise nabzın düşüş aşamasında duyarsınız.