S3 ve S4 sesleri

S1 ve S2'ye ek olarak üçüncü (S3) ve dördüncü kalp sesi (S4) belirlenir. S3 ve S4 normal kişilerde görülebilir veya patolojik süreçlerle ilişkilendirilebilir. Ritmik sıra veya ritmik zamanlamadan dolayı S3 ve S4'e gallop adı verilir. Galloplar S1 ve S2'den daha düşük olan, düşük frekanslı seslerdir. Galloplar en iyi, steteskopun çanı hafifçe cildin üzerindeyken dinlenir. Çanı sert bastırmak genellikle gallopların iletiminin, işitme eşiğinin altına inmesine neden olur.

Erken diyastolik dolma ile ilişkilendirilen gallop S3 gallopudur. S3, S2'den 0.13 ile 0.18 saniye sonra görülür. Aşağıda bir S3 örneği bulunmaktadır:

Normal veya inosan S3 pek çok çocukta veya bazı yetişkinlerde duyulabilir. İnnosan bir S3 genellikle yükselir ve azalır. S3 hasta ayağa kalktığında kaybolur. Patolojik bir S3 genellikle daha yüksek tonludur ve innosan bir S3'den daha yüksek seslidir. İnnosan bir yükselen ve azalan S3'ten daha sabittir. S3 patolojik olarak hacim aşırı yüklenmesi ve sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda duyulabilir.

S4 atriyal kasılma ile ilişkilendirilen bir geç diyastolik sestir. S4 innosan olabilir veya kontrolsüz hipertansiyon gibi patolojik durumlarla ilişkilendirilebilir. Aşağıda bir S4 örneği bulunmaktadır:

S3 ve S4'ü ayırmada yaygın bir yardımcı, S3'ün "Kentaki" ("Ken-ta-ki" = S1-S2-S3) ve S4'ün "Tennesse" ("Ten-nes-se" = S1-S2-S4) ile aynı ritme sahip oludğunu unutmamaktır.